Nyheter

Rapport - inkomna ärenden via hotline 2015

2016-08-15 Under 2015 inkom 68 ärenden till Hotline, varav 32 av dem gällde barn som exploaterats för bland annat sexuella ändamål, kriminalitet, tiggeri och tvångsarbete i Sverige. Flertalet ärenden gällde personer som utsatts för flera typer av exploatering, så som sexuella ändamål, tiggeri eller...

Förnyat uppdrag mot människohandel och exploatering av barn

2016-06-30 I regeringens nya handlingsplan får Länsstyrelsen i Stockholm fortsatt mandat att samordna arbetet och stötta kommuner, landsting, länsstyrelser, myndigheter och idéburna organisationer i deras arbete mot människohandel och exploatering av barn. Inom handlingsplanen - till skydd för barn mot...

Ny manual för stöd till människohandelsoffer

2016-05-16 De som i sitt yrke kan komma i kontakt med personer som blivit utsatta för människohandel kan nu få hjälp att agera genom Länsstyrelsens ”Manual vid misstanke om människohandel”. – Manualen talar om vilket ansvar för stöd och skydd olika myndigheter har och hur Länsstyrelsens Hotline fungerar, säger...

Ansvar för samordning mot alla former av människohandel

2015-05-04 Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel. Beslutet kompletterar det uppdrag Länsstyrelsen har för att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Torsdagen den 30 april fattade...

Två nya metodmaterial om människohandel och barn

2015-03-27 Länsstyrelsen har släppt två nya metodmaterial om arbetet med barn som kan vara utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Metodmaterialen ska leda till att fler barn får det stöd som de behöver – och att fler gärningsmän åtalas och straffas. – Ett av de stora problemen på det här området...