Nyheter

Ansvar för samordning mot alla former av människohandel

2015-05-04 Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel. Beslutet kompletterar det uppdrag Länsstyrelsen har för att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Torsdagen den 30 april fattade...

Två nya metodmaterial om människohandel och barn

2015-03-27 Länsstyrelsen har släppt två nya metodmaterial om arbetet med barn som kan vara utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Metodmaterialen ska leda till att fler barn får det stöd som de behöver – och att fler gärningsmän åtalas och straffas. – Ett av de stora problemen på det här området...