Nationellt metodstödsteam

Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. NMT fungerar som en operativ och strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan i arbetet mot människohandel, samt operativt bistå i specifika ärenden.

Samverkan fokuserar särskilt på att stödja arbetet i de län och regioner som i dagsläget har begränsad erfarenhet av arbetet mot prostitution och människohandel.

NMT erbjuder operativt metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i människohandelsärenden.

Till oss kan du höra av dig till om du behöver råd eller stöd i ärenden om prostitution och människohandel. Kontakta oss gärna via 020 390 000.

En viktig del av teamets arbete är även att ta fram relevant utbildnings- och informationsmaterial (hitta de senaste materialet under publikationer) och bedriva utbildningar, samt anordna seminarier och konferenser på området. Målgrupperna för aktiviteterna varierar men utgörs av bland annat av enskilda handläggare, myndigheter, frivilligorganisationer, samverkansgrupper, och kommuner.
 

Kontakt Jämställdhetsmyndigheten
 

Vid frågor om NMT kontakta den nationella samordningen mot prostitution och människohandel

Telefon: 031-392 90 00
E-post: nspm@jamstalldhetsmyndigheten.se