Andra samarbetspartners

Östersjöstaternas råd, Council of the Baltic Sea States (CBSS)

Task force against Trafficking in Human Beings

Det övergripande målet för CBSS Task Force against Trafficking in Human Beings (TF-THB) är att motarbeta människohandel i Östersjöregionen genom preventiva och skyddande aktiviteter.

Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Plattformen bildades 2013 för att samordna civilsamhällets insatser, och synliggöra utsatta grupper samt motverka människohandel i alla former. Plattformen består av en grupp på cirka 20 ideella organisationer och aktörer som arbetar utifrån de mänskliga rättigheterna.