Arbetskraftsexploatering och människohandel
– Erfarenheter i Sverige och goda exempel från andra länder

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2017

Trots att Sverige är känt för sin höga standard när det gäller arbets- och anställningsvillkor, tycks exploatering av arbetskraft, tvångsarbete, av främst migranter, utgöra ett växande problem. Detta kräver att samhällets institutioner samverkar mer, genomför operativa insatser och arbetar proaktivt mot problematiken. Ingen myndighet eller ett enskilt land kan ensamt bekämpa människohandeln.