​Återvändandeprogrammet
– Information för myndigheter och frivilligorganisationer

Författad av: Jämställdhetsmyndigheten & IOM
Publicerad: 2018

En broschyr från Jämställdhetsmyndigheten och IOM om vilket stöd som finns vid frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel eller prostitution i Sverige.

Detta är den femte utgåvan, den första utgåvan togs fram 2015 av Länsstyrelsen Stockholm och IOM – Internationella migrationsorganisationen.