Återvändandeprogrammet
– Att återvända hem

Författad av: Jämställdhetsmyndigheten & IOM
Publicerad: 2018

Broschyr om vilket stöd som finns för den som utsatts för människohandel eller prostitution i Sverige och som överväger att återvända hem. Informationen finns på åtta språk: svenska, engelska, spanska, rumänska, ryska, serbiska, bulgariska och arabiska.

Detta är den fjärde utgåvan, den första utgåvan togs fram 2015 av Länsstyrelsen Stockholm och IOM – Internationella migrationsorganisationen.