”De kan alltid hitta mig”
– Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2018

Länsstyrelsen Stockholm har genomfört en fördjupad studie kring särskilt utsatta barngrupper i Sverige. Studien visar att det finns barn som lever under misärliknade former där de utnyttjas eller riskerar att exploateras. Barnen lever mitt ibland oss men ofta i det så kallade skuggsamhället där de kan utnyttjas med liten risk för upptäckt.