Den långa resan

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & Linköpings universitet
Publicerad: 2015

Den långa resan, ska ge professionella som möter barn utsatta för människohandel kunskap om barnens utsatthet och barnens fysiska och psykiska reaktioner när kontakt ska etableras.