​Kan det vara människohandel?

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & Unicef
Publicerad: 2016

Manualen riktar sig till yrkesverksamma från myndigheter och frivilligorganisationer, som i sitt arbete kan komma att möta barn och ungdomar som kan vara utsatta för människohandel och sexuell exploatering.