Människohandel
– Länsstyrelsen i Stockholms arbete

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2017

Länsstyrelsen i Stockholm har haft regeringens uppdrag att nationellt samordna arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige sen 2009. I magasinet Människohandel sammanställs några av de insatser som hittills har gjorts inom ramen för detta uppdrag.