Människohandel med barn
– Genomlysning av polisärenden 2015-2016

Författad av: Märta Johansson på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2017

Människohandel med barn - Genomlysning av polisärenden 2015-2016 syftar till att identifiera orsakerna till varför få förundersökningar leder till åtal, att identifiera de delar av processen som bör stärkas samt ange hur detta skulle kunna göras. Syftet är vidare att belysa goda exempel där barn fått tillräckligt stöd i alla led samt identifiera delar där skyddet kan stärkas ytterligare.