Människohandel för sexuella och andra ändamål
– Lägesrapport 18

Författad av: Polismyndigheten/NOA
Publicerad: 2017

Rapporten ger polisen, i egenskap av nationell rapportör, en bild hur människohandelns omfattning och utbredning har förändrats sedan 2015.