Publikationer

Sök enkelt efter publikationer genom att klicka i ett ämnesområden. Publikationerna kan även sorteras efter typ eller så kan du skriva ord eller löpande text i sökfältet.

Människohandel för sexuella och andra ändamål
– Lägesrapport 22

Visa mer
Författad av: Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen.
Publicerad: 2021

Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2019.
Förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten. Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet, men också på information från myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige och i viss mån internationellt. Den är framför allt avsedd för regeringen, berörda enheter inom Polismyndigheten, rättsväsendets myndigheter och myndigheter i allmänhet. Den innehåller även information som kan vara användbar för frivilligorganisationer, forskare och för allmänheten.

Rapporten har utarbetats av kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg, som är ansvarig för Polismyndighetens uppdrag som Sveriges nationella rapportör i frågor som rör människohandel. Den svenska nationella rapportören tillsattes 1998 och Sverige var därmed först ut bland EU:s medlemsstater med att utse en nationell rapportör med anledning av den s.k. Haagdeklarationen.

Visa mindre

Människohandel för sexuella och andra ändamål
– Lägesrapport 21

Visa mer
Författad av: Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen,
Publicerad: 2020

Polismyndighetens rapport Människohandel för sexuella och andra ändamål − lägesrapport 21 avseende 2019 ger Polismyndighetens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2018.

Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet, men också på information från myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige och i viss mån internationellt. Den är framför allt avsedd för regeringen, berörda enheter inom Polismyndigheten, rättsväsendets myndigheter och myndigheter i allmänhet. Den innehåller även information som kan vara användbar för frivilligorganisationer, forskare och för allmänheten.

Rapporten har utarbetats av kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg, som är ansvarig för Polismyndighetens uppdrag som Sveriges nationella rapportör i frågor som rör människohandel. Den svenska nationella rapportören tillsattes 1998 och Sverige var därmed först ut bland EU:s medlemsstater med att utse en nationell rapportör med anledning av Haagdeklarationen.

Visa mindre

Människohandel och människoexploatering på den svenska arbetsmarknaden

Visa mer
Författad av: Märta Johansson
Publicerad: 2020

Östersjöstaternas råd publicerar en rapport som går igenom svenska åtal gällande människohandel för tvångsarbete mellan åren 2004-2020. Rapporten ger en översikt över de lagar som ska motverka och bestraffa människohandel för tvångsarbete och människoexploatering, samt de rättsfall som finns på området. Författare av rapporten är Märta Johansson vid Örebro universitet.

Trots att frågan aktualiserats allt mer finns det brister och stora utmaningar i arbetet mot detta brott. En av rapportens slutsatser är att få åtal väckts sedan människohandel för tvångsarbete kriminaliserades i Sverige. Merparten av åtalen rör tiggeri, men få åtal rör tvångsarbete inom branscher som byggbranschen, hotell- och restaurangnäringen eller hushållsnära tjänster, trots att myndigheter har kännedom om förekomsten av tvångsarbete och arbetskraftsexploatering i dessa branscher.

Visa mindre

Människohandel för sexuella och andra ändamål
– Lägesrapport 20

Visa mer
Författad av: Polismyndigheten, nationella operativa avdelningen
Publicerad: 2019

Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2017.
Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar under 2018 som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet, men också på information från myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige och i viss mån internationellt. Den är framför allt avsedd för regeringen, berörda enheter inom Polismyndigheten, rättsväsendets myndigheter och myndigheter i allmänhet, men den innehåller även information som kan vara användbar för frivilligorganisationer och för allmänheten.
Rapporten har utarbetats av kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg, som är ansvarig för Polismyndighetens uppdrag som Sveriges nationella rapportör i frågor som rör människohandel.

Visa mindre

National Referral Mechanism
– A support and protection process for victims of trafficking in human beings in Sweden

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten
Publicerad: 2019

National Referral Mechanism is a revised version of the publication that the County Administrative Board of Stockholm launched in 2016.

The Swedish Gender Equality Agency is responsible for coordinating Sweden’s efforts to counteract prostitution and trafficking in human beings. The agency coordinates Sweden’s efforts to combat trafficking in human beings for all purposes, establishes collaborations between authorities and other actors and assists authorities with method support and skills development.

In connection with this work, the agency has updated the National Referral Mechanism. The National Referral Mechanism offers guidance for professionals and contributes to increased cross-agency cooperation.

Visa mindre

"They will always find me"
– A study of trafficking and the living conditions of vulnerable children

Visa mer
Författad av: County Administrative Board of Stockholm, Maria von Bredow
Publicerad: 2019

This is an in-depth study into particularly vulnerable groups of children. The focus is to identify groups of children that are at particular risk of human trafficking and exploitation and to highlight their living conditions. The study has shown that there are children in Sweden who live in various forms of vulnerability and who are being exploited. In some cases, these children do not have access to many of the rights that they have under Swedish law, the UN Convention on the Rights of the Child and other international agreements.

The study also shows the support available in cases where child protection is successful; when professionals around a child perform their duties correctly and collaborate with each other, the child can then receive the necessary support they are entitled to. 
 

Visa mindre

Manual vid misstanke om människohandel
– En stöd och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten
Publicerad: 2019

Manual vid misstanke om människohandel är en omarbetad version av den manual som ursprungligen togs fram 2016 av Länsstyrelsen i Stockholm som tidigare hade det nationella samordningsansvaret av arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige.

Manualen ger stöd och praktisk väg ledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige. Manualen tydliggör vilket ansvar olika myndigheter har, vilket metodstöd de har tillgång till via Jämställdhetsmyndigheten samt hur de kan agera och samverka vid människohandelsärenden. 

Manualen finns även tillgänglig på engelska.

Visa mindre

Återvändandeprogrammet
– Manual för frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten & IOM
Publicerad: 2019

Manualen är en snabb vägledning till principer och goda exempel när det gäller återvändande till hemlandet för utländska medborgare som utsatts för människohandel och prostitution. Här får du bland annat information om vart du ska vända dig när en person som har utsatts för människohandel behöver hjälp att återvända hem.

Detta är den tredje utgåvan, den första utgåvan togs fram 2014 av Länsstyrelsen Stockholm och IOM – Internationella migrationsorganisationen. 

Visa mindre

​Återvändandeprogrammet
– Information för myndigheter och frivilligorganisationer

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten & IOM
Publicerad: 2018

En broschyr från Jämställdhetsmyndigheten och IOM om vilket stöd som finns vid frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel eller prostitution i Sverige.

Detta är den femte utgåvan, den första utgåvan togs fram 2015 av Länsstyrelsen Stockholm och IOM – Internationella migrationsorganisationen. 

Visa mindre

Återvändandeprogrammet
– Att återvända hem

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten & IOM
Publicerad: 2018

Broschyr om vilket stöd som finns för den som utsatts för människohandel eller prostitution i Sverige och som överväger att återvända hem. Informationen finns på åtta språk: svenska, engelska, spanska, rumänska, ryska, serbiska, bulgariska och arabiska.

Detta är den fjärde utgåvan, den första utgåvan togs fram 2015 av Länsstyrelsen Stockholm och IOM – Internationella migrationsorganisationen. 

Visa mindre