Yrkesverksamma

Den här sidan riktar sig till dig som är yrkesverksam och antingen arbetar mot prostitution och människohandel eller kan komma i kontakt med potentiella offer. Du kanske är polis, socialsekreterare, handläggare på Migrationsverket, personal på HVB-boenden, åklagare, advokat, psykolog eller arbetar inom civilsamhället.

Här kan du hitta relevant information och stöd för att underlätta ditt arbete och ge dig större möjligheter att på ett effektivt och samordnat sätt hantera ärenden kring prostitution och människohandel.

För att få råd och stöd i ditt arbete kan du även hitta kontaktuppgifter till det nationella metodstödsteamet, relevant regionkoordinator eller läsa mer om det nationella samordningsuppdraget under rubriken Om oss