Ansökan om TUT eller betänketid

Förundersökningsledare kan använda denna blankett för ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd eller betänketid (reflektionstid) i brottmål enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.

En utlänning kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader om det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål ska genomföras, om utlänningen är villig att samarbeta med de brottsutredande myndigheterna och har brutit förbindelsen med de personer som är misstänkta för brott som förundersökningen gäller. En utlänning kan även beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om 30 dagar för betänketid för att kunna återhämta sig och ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna. Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt denna lag kan förlängas.
 

Ansökan om TUT