Återvändandeprogram

Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att samordna och utveckla insatser för att personer som är utsatta för prostitution och alla former av människohandel tryggare ska kunna återvända till sina hemländer.

Jämställdhetsmyndigheten finansierar ett återvändandeprogram som drivs av den Internationella Migrationsorganisationen (IOM) i Helsingfors. Återvändandet syftar till att skapa förutsättningar för att utsatta ska kunna lämna prostitution eller annat utnyttjande, minimera riskerna för att de återigen hamnar i handeln vid hemkomsten, minska det mänskliga lidandet och öka känslan av trygghet och säkerhet.

Genom programmet, erbjuds utsatta ett frivilligt återvändande som innefattar stöd såväl före, under hemresan samt en tid efter hemkomst.