Utbildningar

Hur kan man identifiera barn och unga som utsätts för människohandel? Hur kan man ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning? Vad menas med hedersrelaterat våld och förtyck?

Utbildning är en grundläggande förutsättning för att möjliggöra ett tydligt agerande och stöd till barn, unga och vuxna som utsätts för våld.

För att exempelvis kunna identifiera barn och unga som utsätts för människohandel - och ge vägledning i ett fortsatt agerande har NMT i samarbete med Sveriges länsstyrelser, tagit fram webbutbildningen; Människohandel med barn och unga.

Fler utbildningar från exempelvis; Socialstyrelsen, länsstyrelsen i Östergötland och Migrationsverket hittar du även på den här sidan. Alla utbildningar riktar sig främst till yrkesverksamma inom kommun, myndighet och frivilligorganisation.