Hedersrelaterat våld och förtryck

Vad menar med hedersrelaterat våld och förtryck? Vilka berörs? Vad innebär lagen om tvångs- och barnäktenskap?

Webbutbildningen; Hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att ge kunskap kring mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder samt om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Webbutbildningen är kostnadsfri. På webbplatsen hedersfortryck.se hittar man webbutbildningen men även ytterligare material framtaget av Länsstyrelsen Östergötland.

Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan Migrationsverket och Länsstyrelsen Östergötland