Människohandel med barn och unga

Människohandel med barn

Hur identifierar man barn och unga som är offer för människohandel? Hur ska man agera och hur stöttar man barnet?

Webbutbildningen Människohandel med barn och unga riktar sig främst till yrkesverksamma inom kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Även privatpersoner är välkomna att genomgå utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri och tar cirka 90 minuter att genomföra. 
Registrera dig och påbörja utbildningen Människohandel med barn och unga.


Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet (NMT) i samarbete med Sveriges länsstyrelser och Jämställdhetsmyndigheten.