Sex mot ersättning

Hur kan man ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning? 

Webbutbildningarna; Sex mot ersättning, syftar till att öka medvetenhet hos yrkesverksamma om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i. Webbutbildningen har två inriktningar, en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna.


Webbutbildningarna är kostnadsfria. Läs mer och registrera dig via länkarna.

Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna
Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga

Utbildningarna är framtagna av Socialstyrelsen.

Introduktionsfilm: Sex mot ersättning - om stöd och skydd till barn och unga